[rank_math_breadcrumb]

Unique job opportunity

ما در آتین مارکت معتقدیم، همکارانی که در بستر فعالیت های مختلف کاری، همراه ما هستند، سرمایه های انسانی اند، و نه منابع انسانی. ما همگی برای یک هدف واحد، به جهت خدمت رسانی هرچه بهتر تلاش می کنیم. با توجه به نیاز همیشگی مبنی بر توسعه فعالیت ها و گسترش دامنه خدمات و محصولات و مشتریان، جذب افراد با انگیزه و متخصص در حوزه های مختلف ستادی و اجرایی، همواره مورد توجه بازرگانی بین المللی احمدی بوده و هست. لذا در صورتی که تمایل دارید، در مجموعه ای مدرن و کارآمد، با ما همکار شوید، لطفا مطابق راهنمایی هایی که در ادامه آمده است اقدام نمایید./

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.